دانلود مجموعه پریست میکس وکال TheWavMan Vocal Preset Pack Vol.2

دانلود مجموعه پریست میکس وکال TheWavMan Vocal Preset Pack Vol.2 مجموعه پریست TheWavMan Vocal Preset Pack Vol.2 ، با الگوبرداری…

0
رایگان!

دانلود پریست دیپ هاوس Deep House Spire Soundset for Spire

دانلود پریست دیپ هاوس Deep House Spire Soundset for Spire مجموعه پریست Deep House Spire، مجموعه ای متنوع و جذاب…

0
رایگان!

دانلود پریست لوفای GOGOi LO-FI Electronica 2

دانلود پریست لوفای GOGOi LO-FI Electronica 2 پریست GOGOi LO-FI Electronica 2، مجموعه ای از صداهای از پیش تنظیم شده…

0
رایگان!

دانلود پریست وی اس تی سروم Oversampled PORTIFY

دانلود پریست وی اس تی سروم Oversampled PORTIFY پریست Oversampled PORTIFY، یک مجموعه فوق العاده از صداهای جدید است که…

0
رایگان!

دانلود پریست وی اس تی سروم Alonso Sound Snacks Tropical Pops

دانلود پریست وی اس تی سروم Alonso Sound Snacks Tropical Pops پریست Tropical Pops، یک بانک صدای فوق العاده برای…

0
رایگان!

دانلود پریست وی اس تی سروم Luftrum and Michael Oakley Blue Heat

دانلود پریست وی اس تی سروم Luftrum and Michael Oakley Blue Heat پریست Blue Heat، یک بانک صدای فوق العاده…

0
رایگان!

دانلود پریست وی اس تی سروم Ultimate Future Bass Xfer Serum Presets Vol.2

دانلود پریست وی اس تی سروم Ultimate Future Bass Xfer Serum Presets Vol.2 فیوچربیس یکی از جذاب ترین سبک های…

0
رایگان!

دانلود پریست وی اس تی اسپایر Bellatrix Audio EVE Enhanced Edition for Spire

دانلود پریست وی اس تی اسپایر Bellatrix Audio EVE Enhanced Edition for Spire مجموعه پریست EVE Enhanced Edition for Spire،…

0
رایگان!

دانلود پریست میکس وکال Key WAV You Know FL STUDIO Vocal Chain Preset

دانلود پریست میکس وکال Key WAV You Know FL STUDIO Vocal Chain Preset مجموعه پریست You Know FL STUDIO Vocal…

0
رایگان!